Al lovpligtig information

Den dokumentation der er påkrævet i henhold til affaldsbekendtgørelsen BEK nr 2159 af 09/12/2020 og som er nødvendig for at nedrivningen kan blive godkendt.