Arbejdsbeskrivelse

I en miljøscreeningsrapport er en arbejdsbeskrivelse en slags projektbeskrivelse for resten af nedrivningen eller renoveringen. Her beskrives det arbejde, der skal udføres og i hvilken rækkefølge.