Deponeringsegnet

Her er der f.eks. tale om eternit, mursten fra skorsten, fliser med glasur, puds m.m.