Downcycler

Når man tager et materiale og omdanner det til et andet, mindre værdifuldt materiale. Det kan f.eks. være mursten, der knuses og bruges som vejfyld eller træværk der ender på forbrændingsanlægget.