Farligt affald

Her er der tale om materialetyper indeholdende asbest eller andre risikomaterialer over grænseværdierne. F.eks. fliser med asbestklæb, tapet med højt indhold af PCB eller træværk med højt indhold af tungmetaller.