Håndteringsbeskrivelser

En beskrivelse af, hvordan det affald, der anmeldes i affaldsanmeldelsen skal håndteres. Der strenge regler for afskærmning og brug af udstyr ved håndtering af f.eks. asbest, så det er vigtigt, at håndteringsbeskrivelsen er korrekt udfyldt.