Mængdeberegninger

En oversigt over, hvor mange kilo de forskellige affaldsfraktioner indeholder.