Materialepas

Et ”pas”, der viser materialernes oprindelse og egenskaber, hvornår de er blevet behandlet, og hvad de indeholder. Der findes intet officielt materialepas, og dette er et af de områder som udvikles i det cirkulære byggeri.