Miljøscreeninger

En miljø- screening/kortlægning er en lovpligtig kortlægning af sundheds- og miljøskadelige stoffer, der er til stede i bygningens materialer, og som udgør en risiko, hvis de ikke bliver håndteret korrekt under arbejdet.