Miljøskadelige stoffer

Miljøskadelige stoffer udgør en fare for mennesker og miljø. På denne side referer vi specifikt til de stoffer, der tidligere brugtes i byggematerialer til f.eks. at øge deres holdbarhed og slidstyrke. Der er typisk tale om asbest, PCB og tungmetaller, men der findes mange flere i vore huse.

Læs mere om miljøskadelige stoffer her. (indsæt link til fagbibliotek)