Modtagerangivelser

En modtagerplads angives af kommunen. Kommunen anviser forskellige modtagerpladser til forskellige affaldsfraktioner alt efter, om de er farlige, forurenede eller rene. Hver fraktion har en følgeseddel, der beskriver og sikrer, at den afleveres det rette sted.