Prøveudtag

Hvis en miljøkortlægger identificerer en risiko for, at et materiale i en bygning indeholder et miljøskadeligt stof, skal vedkommende foretage et prøveudtag og underlægge prøven de rette analyser. Prøveudtaget kan f.eks. analyseres for asbest, PCB, tungmetaller eller andet.