Saneringsbeskrivelser

En beskrivelse i en miljøkortlægningsrapport der er projektbeskrivelse for saneringsprocessen. Her beskrives hvor de farlige stoffer findes, hvilke forbehold der skal tages for at sikre, at de farlige stoffer behandles korrekt, og hvilket sikkerhedsudstyr, der skal bruges for at undgå spredning.