Få miljøkortlagt dit hus
før nedrivning eller renovering

Få et tilbud
eller kontakt os på 30 20 10 70
Skal du i gang med bygge om eller rive ned? I så fald er det
lovpligtigt at få udført en miljøkortlægning.

Dit byggeaffald indeholder miljøskadelige stoffer, og du skal anmelde dit affald til kommunen. Men det behøver ikke være svært. Milva leverer en miljørapport, du faktisk kan bruge:

Du får den færdige rapport indenfor 7 hverdage

Indeholder al nødvendig information til affaldsanmeldelse
Grundlaget for at få det bedste nedrivningstilbud
Undgå forsinkelser, når alle materialer og opgaver er kortlagte på forhånd
Hvidt enfamiliehus med drivhus
Få et tilbud
eller kontakt os på 30 20 10 70

Hurtig levering

Få en færdig miljørapport syv hverdage efter, at kortlægningen er udført - uanset projektets størrelse. Det er utvivlsomt Danmarks hurtigste konsekvente leveringstid.

Få det bedste tilbud

Rapporten indeholder alt hvad du har brug for, for at indhente et konkurrencedygtigt tilbud fra en entreprenør. 
Som branchens eneste digitale miljørapport får du en oversigt over alle arbejdsopgaver og affaldsfraktioner til affaldsanmeldelse

Bedste grundlag

Den mest retvisende kortlægning i branchen. Det betyder, at der meget, meget sjældent er behov for opfølgende og fordyrende prøveudtag, der forsinker arbejdet.

Hvorfor undersøger man for miljøfarlige stoffer?

Skal du have revet hele eller dele af dit hus ned, skal du huske at anmelde dit byggeaffald til kommunen senest 14 dage før nedrivning, hvis arbejdet genererer mere end 1 tons affald.

Det kræver en miljøkortlægning med test for miljøskadelige og problematiske stoffer såsom asbest, PCB, tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og klorparaffiner.

Spoiler alert: Det gør der.

Dit byggeaffald indeholder miljøskadelige stoffer, og du skal anmelde dit affald til kommunen. Men det behøver ikke være svært. Milva leverer en miljørapport, du faktisk kan bruge:

En screening er ikke nok

En miljøscreening er en “indledende vurdering af bygningen evt. via en besigtigelse. Prøvetagning er ikke altid en del af en screening” (Kilde: Værdibyg).


Uden prøvetagning af samtlige risikomaterialer samt mængde-angivelser er dette en overfladisk vurdering, som ofte kan være helt og aldeles spild af tid og penge. Bl.a. fordi en screening ikke indeholder mængdeangivelser af materialerne, som er nødvendige for at anmelde affald.

Få miljøkortlagt dit hus effektivt

Sådan forløber det

1. Kontakt os
Så aftaler vi et tidspunkt og svarer på eventuelle spørgsmål, du måtte have
Telefonopkald til Milva
2. Vi kortlægger boligen
En af vores kortlæggere registrerer alle potentielt miljøskadelige materialer og udtager prøver til analyse
Milvas kortlægningssoftware
3. Miljørapport indenfor 7 dage
Et certificeret Laboratorium undersøger prøverne, og indenfor 7 hverdage får du en komplet miljørapport retur
Oversigt og prøveresultater

Få en miljøkortlægning du bliver tilfreds med

... det er andre kunder som dig:
Kontakt os i dag
og få aftalt en miljøkortlægning

ring 30 20 10 70
eller

Har du spørgsmål?

Skal jeg være hjemme under kortlægningen?
Nej, det behøver du ikke. Vi skal bare have adgang til ejendommen, når vi kortlægger den. Du er velkommen til at være til stede under kortlægningen. Dog ikke når vi tager prøver af materialer med risiko for asbest.
Kommer I ud og besigtiger ejendommen, før I giver et tilbud?
Da projektets pris altid afhænger af hvor mange analyser, der skal foretages, kommer vi ikke ud først. Projektet bliver kun dyrere, hvis en kortlægger først skulle ud og give et overslag.

Med et fast, lavt grundbeløb, der inkluderer kørsel og prisen på analyser, får du den bedste pris - og skal ikke betale for ekstra kørsel og “projektledelse”
Hvad tager I prøver af?
For at lave en grundig og sikker miljøkortlægning, tager Milva prøver af en række materialer med risici for miljøskadelige og -problematiske stoffer som asbest, PCB, tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og klorparaffiner.

Det er for eksempel test af sokkelmaling for tjærestoffer, af klinker for at teste for tungmetaller i overfladen samt asbest i fliseklæben, eller af malingen på vægge og andre overflader.
Hvor mange prøver tager I?
Vi tager det antal analyser et projekt kræver. Og ikke flere end det. 

På baggrund af statistik fra de seneste 250 kortlægninger af enfamiliehuse og sommerhuse, tager vi i gennemsnit 26 analyser i  enfamiliehuse og sommerhuse. Her har boligstørrelsen i gennemsnit været 159 m2

Udhuse, drivhuse og andre større bygninger kommer oveni.
Hvordan efterlader I ejendommen?
Vi efterlader altid ejendommen, så den stadig er beboelig. 

Når vi er nødt til at lave mindre destruktive indgreb - det kunne være at slå et lille hjørne af en flise - så efterlader vi altid området lukket til. Og vi laver ikke det lille hul midt på væggen.
Har I en rådgiverforsikring?
Ja, Milva har tegnet en Arkitekt- og Ingeniør Rådgiveransvarsforsikring hos Tryg forsikring.

Hvem er vi?

Seniorrådgiver
Balan Kamaran

Balan er uddannet bygningsingeniør ved DTU i Lyngby. Han har fra 2016 arbejdet som miljørådgiver ved NIRAS og DGE, og siden 2021 hos Milva.

Rådgiver
Simon Windfeldt

Simon er uddannet Bygnings-konstruktør og har tidligere arbejdet som tømrer. Han har siden 2023 været miljøkortlægger i Milva.
 

Juniorrådgiver
Daniel Lundvad Nielsen

Daniel er praktisk talt opvokset i en nedrivningsmaskine og har udført miljøkortlægninger for Milva de seneste 1,5 år.                

Seniorrådgiver
Johnny Vittrup

Johnny har mere end 10 års erfaring med rådgivning om renovering og nedrivning. Han har siden 2021 været Milvas mand i Nordjylland.

Seniorrådgiver
Rasmus Pedersen

Rasmus har siden 2014 arbejdet med kortlægning af miljøskadelige stoffer og miljørådgivning. Han har siden 2021 været en del af Milvas rådgiverteam.
 

Seniorrådgiver & forretningsudvikler
Tim Tolman

Tim har stor erfaring med at transformere og genbruge den eksisterende bygningsmasse for offentlige og private bygherrer. Har en baggrund som civilingeniør i bæredygtigt design.

Direktør og Seniorrådgiver
Tue Holdensen

Tue har arbejdet med nedrivning og bygningsforurening siden 2017. Han er idémand bag Milva.