Miljø- og ressourcekortlægning der transformerer bygninger til data

Data & indsigt du kan handle på

Milva er byggeriets bedste datagrundlag

Alle miljøskadelige materialer automatisk opdelt i affaldsfraktioner og arbejdsopgaver
Synliggør genanvendelige ressourcer, inkl. mængder og CO2-reduktion
Intet papirarbejde. Tid til faglighed, ikke til datahåndtering
Udforsk en Milva-rapport
Online rapporten med features
1530
projekter
kortlagt for små og store bygherrer. Projekterne er kortlagt af Milva og af SaaS-kunder, der bruger Milva som deres kortlægningsværktøj
238.343
Kortlagt med Milva i 2023. Projekterne er kortlagt for miljøskadelige stoffer og genanvendelige ressourcer
Miljødata til at sikre compliance
med aktuel miljølovgivning
Præcise materialedata - inkl. analyseresultater, dokumentation, mængder, indlejret CO2, datablad mv. -præsenteres i en let overskuelig online rapport.
Datagrundlag til certificeringsordninger
for bæredygtighed
som DGNB
Data fra Milvakortlægninger er grundstenen i processen frem mod DGNB, Svanemærkning og lignende.
Data til CO2-beregninger
i forhold til byggeriets
CO2-grænseværdier  
Automatisk udregning af CO2-besparelsen ved genanvendelse. Hjælper rådgivere, arkitekter og bygherre med at imødekomme CO2-grænseværdier
i 12 KgCO2eq/m²/år anno 2023 med skærpede krav frem mod 2030
i byggelovgivningen
Indsigt til at træffe dataunderstøttede valg om genanvendelse
Materialedata kombineret med Milvas procesværktøj og rådgivning flytter materialer fra affaldsfraktionen ind i projektets genanvendelsesplan
Kontakt os

Skal du have kortlagt din bygning?

Et mindre projekt
Under 250 m2. Få udført den lovpligtige miljøkortlægning af et enfamiliehus eller et sommerhus, der skal kortlægges før nedrivning eller renovering.
Du får den færdige rapport indenfor 5 hverdage
kontakt os på 30 20 10 70
Bestil kortlægning
Et større projekt
Kortlægning af miljøskadelige stoffer eller genanvendlige ressourcer på projekter over 250 m2, eller en anden kompliceret opgave, så kontakt :
Balan Kamaran
Seniorrådgiver
+45 51 91 51 51
Balan@milva.dk
eller
Bliv kontaktet
Nyhed

Alle dine projekter samlet ét sted

Med Milva projektoversigt samles alle dine miljø- og ressourcekortlægninger i et let tilgængeligt overblik.

Oversigten er første skridt mod en hverdag med genbrug og genanvendelse på tværs af projekter
Projekt overblik inde i milvas software

Kombinationen af miljøvidenskab, best practice og logik

Samt en metode, hvor vi effektivt registrerer alle bygningens materialer.

Milva skaber branchens mest tilbundsgående datagrundlag. Sådan kan vi hjælpe bygherre med ansvarlig håndtering af miljørisici i eksisterende byggematerialer og inspirere til en cirkulær tankegang.
Kontakt os i dag
og få aftalt en miljøkortlægning

Ring 30 20 10 70
eller

Det siger vores kunder om os ...

Milva-rapporten fungerer som et meget brugervenligt format.

Det er nemt for alle at arbejde i, uanset om man har erfaring med miljø- og ressourcekortlægning eller ej. Det er nemt at danne sig et overblik over byggeriet, hvilke elementer og materialer det består af, samt hvilket potentiale der er i forhold til f.eks. cirkulær økonomi.

Vi ser et stort potentiale i at bruge Milva-rapporten til at højne vores niveau af genbrug og genanvendelse i forbindelse med nedrivningsprojekter"