Milva_tekst_og_app_logo_hvid

Det digitale kortlægningsværktøj

Milva er et digitalt kortlægningsværktøj specielt udviklet til den danske byggebranche, og der findes ingen lignende løsninger i verden. Milva sørger for, at de lovpligtige miljøscreeninger altid lever op til lovgivningen, er udført efter den højeste branchestandard, og samtidigt fjerner den alt administrative arbejde.

Kort sagt: Milva sikrer en høj, ensartet kvalitet og en langt højere effektivitet.

Milva kan med ét klik lave rapporten, som er definerende for den højeste branchestandard på markedet

Digital kortlægning

Når man kortlægger et hus med Milva, følger man en skarpt defineret fremgangsmåde. Denne fremgangsmåde er baseret på mange års erfaring, med at udføre miljø- og ressourcekortlægninger før nedrivninger.

Milva er opbygget sådan, at brugeren ledes til at forholde sig til alle materialetyper i hele ejendommen. Appen har adgang til al tilgængelig viden om miljøskadelige stoffer og sandsynligheden for deres tilstedeværelse forskellige steder i huset. Den kan således vurdere, om prøveudtag og analyse er nødvendige for at kortlægge de forskellige materialer korrekt. Algoritmen bygger på mange års erfaring indenfor faget, der nu er indenfor rækkevidde gennem appen.

I en aktindsigtsundersøgelse vi har foretaget påviser vi, at kun 15% af alle kortlægninger, udført af private og professionelle, identificerer alle risikomaterialer i bygningen. Hver anden (51%) kortlægning der er foretaget overser asbestrisiko.

Vi er stolte over, at vores rapporter hører til blandt de bedste 15% hvor man kortlægger korrekt. Det er resultatet af vores konsekvente metodeteknik.

Det digitale værktøj hjælper med at holde overblikket, så man ikke overser risikomaterialer i processen, samtidig med at den sørger for at samle solid dokumentation for alt i huset. Med Milva i hånden kortlægges hele ejendommen i første omgang. Ikke noget med stikprøver og halvfærdige rapporter, der kræver opfølgende kortlægninger, arbejde og korrespondance med kommunen.

Autogeneret rapport

Kortlægningen i sig selv tager måske lidt længere tid, men den tid er godt givet ud, for efter kortlægningen forsvinder alt det administrative arbejde. Efter husbesøget er arbejdet færdigt, og det er kun laboratoriets ventetid, der afgør, hvornår der dukker en færdig rapport op i din indbakke.

Vi kan med et klik lave branchens bedste rapport.

Vores rapport er interaktiv og let tilgængelig. Vi har fokus på læseren, og den er designet med to formål i mente: at den er nem, hurtig og overskuelig for den tilsynsførende myndighed at kontrollere; og at entreprenøren kan bruge den som et arbejdsdokument i selve nedrivningen.

  • Al lovpligtig information
  • Arbejdsbeskrivelser
  • Saneringsbeskrivelser
  • Håndteringsbeskrivelser
  • Mængdeberegninger
  • Modtagerangivelser
  • Affaldsanmeldelse
  • Oversigt over genanvendelige materialer
  • Udbudsdokument
  • Projektbeskrivelse

Miljø- og ressourcekortlægning

Miljø- og
ressource-
kortlægning

Hvor de fleste almindelige miljøscreeninger gør et forsøg på at identificere risikomaterialer i bygningen, kortlægger Milva alle bygningsdele og synliggør tilmed de materialer, der kan videresælges og genanvendes på en ny byggeplads eller helt andre måder. Dette er vores forsøg på at bidrage til den cirkulære omstilling. Ikke alle materialerne kan genbruges én til én, men det betyder ikke, at de har mistet deres værdi. De gamle materialer kan ofte bruges på nye og nogle gange overraskende måder.

Der findes grundlæggende to måder at bruge bygningsmassen:

Direkte genbrug: Man bruger materialet som dét, det oprindeligt var tiltænkt. Mursten som mursten, tagsten som tagsten og så videre.

Genanvendelse: Man behandler materialet på en eller anden måde, så det omdannes og får nye egenskaber. Mursten bliver knust til vejfyld, træ omdannet til energi på forbrændingsanlægget. Eller, som eksemplet viser, spær bliver til reoler.

Omtankens kontor, reoler af gamle tagspær

En af de største udfordringer ved at omdanne byggeaffald til ressourcer er, at der ikke eksisterer noget officielt materialepas til de genanvendelige materialer. Milva løser dette, ved at dokumentere det givne materiales historie gennem sikre vurderinger og laboratorieanalyser. På den måde sikrer vi materialets renhed, og alle de materialer, der godkendes i rapporten kan genanvendes med god samvittighed.

Dataindsamling

I Danmark er mange miljøvejledninger baseret på forskning fra andre europæiske lande, og disse udgivelser er i langt de fleste tilfælde kun vejledende. Hver eneste gang der udføres en kortlægning med Milva, får vi konkrete data på, hvad dansk bygningsmasse indeholder. Denne data er guld værd for samfundet.

Du kan læse mere om vores dataindsamlingsprojekt og se et eksempel på, hvordan vi forestiller os at man i fremtiden vil bruge dataen vi indsamler i rapporten 100 huse.

Du kan også gå på opdagelse i den tilgængelige viden der er, ved at besøge vores Milva Academy.

Derfor stiller vi vores konkrete data fra dansk bygningsmasse til rådighed for hvem end, der har interesse. Vi forestiller os, at denne data kan bistå både forskning og konkret forretningsudvikling i Danmark, når vi får tegnet et retvisende, statistisk billede af tingenes tilstand i Danmark.

Mere på vej

Vores endelige vision med Milva rækker langt ud over, hvad vi har opnået indtil nu. Vi vil være det digitale fundament, hvorpå kirken for det cirkulære byggeri skal opføres. Vi arbejder hver dag på at optimere Milva, og hver dag får vi nye idéer til, hvordan vi kan gøre det. Mange af disse idéer har vi allerede igangsat udviklingen af.

Hvis du har idéer eller behov som er relateret til nedrivningen eller renoveringen, eller blot vedligehold af bygninger, og du kan se hvordan teknologi kan løse det, så kontakt os endelig. Det samme gør sig gældende, hvis du kan se en værdi i at få indsigt i den data, vi genererer.

Hvis du har interesse i at bruge Milva, så kontakt os endelig. Vi er pt. i færd med at beta-teste, og vi forventer at lancere Milva til markedet i september 2021.

Milva Missionen

Milva ApS er sammen med Holdensen ApS en del af Omtanken ApS. Alle tre arbejder med den samme mission:

Vi vil minimere spild af liv, tid og ressourcer

I Milva udvikler vi teknologien. I Holdensen bruger vi den i praksis. I Omtanken deler vi den og vores erfaringer med andre for at kunne idéudvikle cirkulært byggeri i fællesskab.

Milva_tekst_og_app_logo_hvid

Kontakt os