Helhedsplaner

Hvad enten I står overfor at skulle udarbejde en helhedsplan eller skal løse en mindre del af en igangværende plan, er Milva en oplagt samarbejdspartner: Vi har erfaring med at levere et grundigt datagrundlag, der giver værdi til bygherre, rådgivere og arkitekter i store projekter i helhedsplaner. 

Store planer, store datamængder 

Derudover har vi løbende udviklet vores projektplatform samt vores kortlægningsværktøj. Således kan vi registrere komplekse projekter i endnu højere detaljegrad, hvor der både er styr på miljøskadelige stoffer og saneringsopgaver - samt et skærpet fokus på genanvendelige ressourcer, der er dokumenteret rene.

Sideløbende har vi også styrket vores rådgivningsteam med kompetencer og arbejdskraft til denne projekttype.

Kort set fra oven
Har skræddersyet team og digitale værktøjer til komplekse projekter

Derfor skal I vælge Milva til næste helhedsplan

Håndtering af store datamængder. Dataplatform der kan vise projektet i sin helhed og i mindre enheder, for eksempel på lejlighedsniveau.
DGNB-certificering. Milva har erfaring med at skabe datagrundlaget for DGNB-certificering.
Mængder på hele projektet. Vores tilgang med at registrerer alt giver gevinst. Også når behov opstår på bagkant.
Digital data. Kan eksporteres som csv-fil til statistik, ESG-arbejde, DGNB eller EU's taksonomi..
Vi har prøvet det før. Og har udviklet vores digitale værktøjer, så de er skræddersyet til komplekse projekter som helhedsplaner.
Case: Kortlægning af 377 boliger i helhedsplan for renovering af Egeparken 1 & 2 i Gladsaxe  

Miljø- & ressourcekortlægning som DGNB-datagrundlag i helhedsplan for renovering

AI Arkitekter & Ingeniører havde brug for et meget detaljeret datasæt på de 377 boliger, der skulle renoveres.

Derfor udviklede vi nye registreringsfeatures, der kunne fremvise repræsentative registreringer i det efterfølgende arbejde med ejendommen.
Sådan specialdesignede vi kortlægningen
Boligblok med grønne omgivelserBoligblok set tæt påBoligblok fra egeparken