Større projekter

Store ambitiøse projekter er ofte mere komplekse end små nedrivningsprojekter.

Milva er skabt til håndtere komplekse udfordringer: Rådgivningsteamet består af fagligt førende rådgivere med erfaring fra toneangivende rådgivnings- og arkitekthuse i Danmark. Og vores projektplatform og kortlægningsværktøj udvikler vi løbende, så vi kan registrere komplekse projekter i endnu højere detaljegrad, når det er påkrævet.

OBS! Fra 1. juli 2024 skal alle projekter over 250 m2 leve op til de nye regler for selektiv nedrivning.

Århus by
Ny lovgivning 1. juli 2024: Selektiv nedrivning af projekter over 250 m2

Klar til selektiv nedrivning af projekter? 
Bare rolig, med Milva er I

Den 1. juli 2024 træder ny lovgivning, om selektiv nedrivning af ejendommer over 250 m2, i kraft.

Det betyder blandt andet et øget fokus på materialesortering, ligesom der skal tages stilling til eventuel genanvendelse samt udpeges en ressourceansvarlig.

En grundlæggende forudsætning for en succesfuld selektiv nedrivning er en god miljø- og ressourcekortlægning af bygningen inden arbejdet sættes i gang. 
Oversigt over genanvendlige ressourcer. Nemt at tage stilling til recirkulering
Automatisk sortering i affaldsfraktioner
Arbejdsbeskrivelser for de enkelte materialer. Nemt at nedrive med genanvendelse for øje
Milva udfører desuden en række tillægsydelser, som kan være aktuelle for større projekter. Se alle ydelser her.
Stablet mursten