Vi er milva

Vi er en digitalt forankret virksomhed, der siden 2019 er blevet brancheførende inden for miljø- og ressourcekortlægninger i Danmark.


Milva er fundamentet for en ordentlig og ansvarlig håndtering af eksisterende byggematerialer. Og skaber grundlaget for en mere cirkulær tilgang til byggeriet, hvor vi hjælper bygherre med at indfri bygningens fulde potentiale.

For at opnå det, må vi skabe indsigt i, hvad bygningen indeholder af både miljøskadelige stoffer, arbejdsopgaver og ressourcer. Ressourcer som kan genbruges og genanvendes.

Tilgangen til at skabe indsigt i eksisterende materialer i bygningen - og kernen i Milva - er en kombination af miljøvidenskab, best practice og logik, samt en metode, hvor vi effektivt registrerer alle bygningens materialer.

Sådan skaber vi det mest tilbundsgående datagrundlag. Så vi kan hjælpe bygherre med ansvarlig håndtering af miljørisici i eksisterende byggematerialer og inspirere til en cirkulær tankegang.

Hvorfor? Fordi byggeriets aftryk på kloden skal reduceres. En stor opgave. Men vi er et ambitiøst team. Med en ambitiøs mission:
Vi vil skabe digital indsigt i de eksisterende materialer, og genetablere respekten og værdien til det, der allerede er bygget.
Arbejdende Milva rådgiver set mellem omgivelser af planter

Fra pen og papir til ægte digital materialehåndtering

Vores historie

2019, januar
Tue stifter rådgivningsvirksomheden Holdensen Rådgivning
Ideen opstår. Drømmen om digital kortlægning ser dagens lys
2019, efterår
2020, forår
Udvikler prototype af Milvas kortlægningsværktøj
Først investering. Kickass Capital investerer i udvikling af software
2020, august
2020, oktober
Ansætter første intern udvikler
Første projekt 100 % digitalt kortlagt med Milva software
2020, november
2021, foråret
Rekrutterer aktivt profiler fra toneangivende rådgivningsfirmaer
Innovationsfonden udvælger Milva til Innobooster-støtte
2021, efteråret
2022, marts
Lancering af Milva Beta inkl. ny dataplatform
Realdania vælger at støtte udviklingen via Innovation til marked-puljen
2022, juni
2023, januar
10. kollega på kontoret
1000 projekter kortlagt. Digitalt
2023, april
2023, november
Milva tildeles Børsen GAZELLE 2023
Relancering af dataplatform med større fokus på ressourcer
2023, november
2023, december
Milvas software går live til SaaS-kunder
Profound Partners kommer ind som investor
2024, februar
2019, januar
Tue stifter rådgivningsvirksomheden Holdensen Rådgivning
2019, efterår
Ideen opstår. Drømmen om digital kortlægning ser dagens lys
2020, forår
Udvikler prototype af Milvas kortlægningsværktøj
2020, august
Først investering. Kickass Capital investerer i udvikling af software
2020, oktober
Ansætter første intern udvikler
2020, november
Første projekt 100 % digitalt kortlagt med Milva software
2021, foråret
Rekrutterer aktivt profiler fra toneangivende rådgivningsfirmaer
2021, efteråret
Innovationsfonden udvælger Milva til Innobooster-støtte
2022, marts
Lancering af Milva Beta inkl. ny dataplatform
2022, juni
Realdania vælger at støtte udviklingen via Innovation til marked-puljen

2023, januar
10. kollega på kontoret
2023, april
1000 projekter kortlagt. Digitalt
2023, november
Milva tildeles Børsen GAZELLE 2023
2023, november
Relancering af dataplatform med større fokus på ressourcer
2023, december
Milvas software går live til SaaS-kunder
2024, februar
Profound Partners kommer ind som investor