Sådan identificerede vi de bedste genanvendelses-potentialer med ressourcekortlægning af Bispebjerg Hospital

Sådan identificerede vi de bedste genanvendelsespotentialer med ressourcekortlægning af Bispebjerg Hospital

Hvordan genbruger og genanvender man bedst de eksisterende ressourcer under den store ombygning af Bispebjerg Hospital? Det var opgaven, da Region Hovedstaden skulle have kortlagt Bygning 7, der skal vige pladsen for det nye kommende 77.500 m2 store Akuthuset i Nyt Hospital Bispebjerg
Det historiske Bispebjerg Hospital beliggende i det nordvestlige København er under ombygning. ​Frem mod 2026 bygger Region Hovedstaden et nyt hospital på Bispebjerg.

Det inkluderer blandt andet opførelsen af et nyt Akuthus på 77.500 m2. For at gøre plads til dette skal den nuværende fire etager høje Bygning 7 rives ned.
Opgave

Identificer de største genanvendelsespotentialer

Center for Ejendomme​ i Region Hovedstaden kom med et ønske om at få udført en digital ressourcekortlæging af Bygning 7 forud for en totalnedrivning. Bygningen var tidligere blevet miljøkortlagt. Opgaven lød derfor på baggrund af de tilgængelige miljøresultater at kortlægge samtlige ressourcer inklusiv inventar, og efterfølgende udarbejde en vurdering af genbrug og genanvendelsespotentiale i en genanvendelsesplan.
Kunde
Region Hovedstaden
Ydelser
Ressourcekortlægning
Genanvendelsesplan
Senior rådgiver Tim Tolman
Tim Tolman

Processen

Etape 4: Genanvendelsesplan
Samkøring af data: De eksisterende miljødata kobles med bygningens registrerede ressourcer.

Udarbejdelse af katalog over de største genanvendelsespotentialer, herunder procesforslag til nedbringelse af risiko ved bygherreleverance
Etape 2: Digital kortlægning
Registrering af materialer, herunder opmåling af referencemål til efterfølgende sammenligning med eksisterende tegningsmateriale.

Opmåling og notetagning af materialer for efterfølgende mængdeberegning.
Etape 3: Databehandling
Efterfølgende kvalitetssikring af opmålinger.

Gennemgang og mængdeberegning på registrerede materialer.
Etape 1: Planlægning
Gennemgang af eksisterende tegnings-materiale for Bygning 7.

Projektet oprettes i Milva inklusiv opbygning af bygninger og grundplaner samt indledningsvist offsite registrering af materialer.
Projekt størrelse
25.375
Kunde
Region Hovedstanden
Hvor
København
Hvornår
2023
Løsningen

Omfattende digitalt katalog med genanvendelsespotentialer

Center for På baggrund af det eksisterende tegningsmateriale for Bygning 7 kunne vi planlægge en effektiv digital ressourcekortlægning af samtlige ressourcer i den 25.375 m2 store hospitalsafdeling. På daværende tidspunkt var Bygning 7 stadig i drift.

Efterfølgende har Milva udarbejdet et katalog over de registrerede materialer, der har størst potentiale for direkte genbrug eller genanvendelse.

Kataloget indeholder også et procesforslag til nedbringelse af risiko ved bygherreleverance, og danner udgangspunktet for det fremadrettede arbejde med bygherre om hvilke potentialer de vælger at arbejde videre med.
5 km tømmer
Kortlægningen indeholder 1.347 registreringer af  materialer. Alt fra mursten til vinduer. Heriblandt en større mængde ubehandlet træ.

Bygning 7 indeholder fem km tømmer i form af konstruktionstræ, som med selektiv nedtagning kan anvendes til direkte genbrug i løbende meter.

Træ som vurderes i god stand med mulighed for at klassificere det som styrkeklasse C24. Derfor indeholder genanvendelses-kataloget et procesforslag et genbruge af dette, hvor muligheden undersøges med udgangspunkt i DS/EN 1308-1 (INSTA 142).