Miljø- & ressourcekortlægning som datagrundlag for DGNB-certificering

I samarbejde med AI Arkitekter & Ingeniører har Milva udarbejdet en omfattende miljø- og ressorcekortlægning samt en efterfølgende genanvendelseplan på baggrund af vores kortlægningsdata.
De 377 boliger i Egeparken 1 & 2 i Gladsaxe stod overfor en gennemgribende renovering.

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe valgte AI Arkitekter & Ingeniører til at udarbejde en DGNB-certificeret helhedsplan for renoveringen inkl. udarbejdelse af en omfattende genanvendelsesplan, så materialer og bygningsdele kan genbruges nye steder.

AI Arkitekter & Ingeniører valgte derfor at tilknytte Milva.
Opgave

Skab datagrundlag for DGNB-certificering

Milva blev i efteråret 2023 udvalgt som samarbejdspartner for AI Arkitekter & Ingeniører i forhold til at udfører en grundig miljø- og ressourcekortlægning af de eksisterende boliger samt at udarbejde af genanvendelsesplan/katalog over genanvendelsesmuligheder på baggrund af kortlægningen.
Kunde
AI Arkitekter & Ingeniører
Ydelser
Miljøkortlægning
Ressourcekortlægning
Uddybende miljøundersøgelser
Estimeret affaldsgebyr
Genanvendelsesplan
Udarbejdelse af saneringsplaner
Senior rådgiver Balan Kamaran
Rasmus Pedersen
Seniorrådgiver
+45 42 45 41 77
Rasmus@milva.dk
Projekt størrelse
26.919
Kunde
AI Arkitekter & Ingeniører
Hvor
Gladsaxe
Hvornår
2023
Bygherre
Arbejdernes Boligselskab
Løsningen

Turbo-udvikling af nye detaljeniveauer

Egeparken 1 & 2 består af 377 boliger. Branchestandarden er, at man kortlægger 10 procent af boligerne for at skabe et samlet billede.

Men på grund af projektets kompleksitet blev vi nødt til at udvikle nye funktioner, for at kunne udføre en repræsentativ og mere retvisende stikprøve-kortlægning end den nuværende 10 procent-standard.

Det betød, at vi igangsatte en turbo-udvikling af Milvas kortlægningsværktøj og dataplatform. Dette er muligt fordi Milva har en håndfuld interne udviklere, der løbende forbedre Milvas software.
Boligblok med grønne omgivelser
Resultat

Indsigt, omkostningsestimering, og oplæg til genanvendelsesplan

Herefter blev de 337 boliger miljø- og ressourcekortlagt. Efterfølgende er der blevet udført opfølgende miljøundersøgelser, blandt andet udboring af en kerne for at undersøge hvor dybt PCB-forudrening

På baggrund af dette har Milva desuden udarbejdet saneringsplaner, udregnet estimeret affaldsgebyr ved bortskaffelse samt producere et oplæg til hvilke ressourcer der er mest egnet til genanvendelse i projektet.

I foråret 2024 blev renoveringen er Egeparken 1 og 2 tildelt en præcertificering (DGNB Sølv).
Gruppe-funktion giver bedre overblik
Blandt de nye funktioner var blandt andet muligheden for at gruppere materialer. På den måde kan der oprettes meningsfulde materiale-generaliseringer, med fælles analyseresultater på tværs af ens materialer.

For eksempel ved at gruppere ti ens badeværelsesgulve og prøve tage tre af disse. Det mest alvorlige analyseresultat vil som udgangspunkt gælde for hele gruppen.

Dermed bliver kortlægningen endnu mere præcis.