Thisted Kommune indgår længerevarende rammeaftale med Milva om miljø- og ressourcekortlægning

Partnerskab mellem kommunen og Milva skal skabe grobund for en cirkulær tilgang, hvor husene fra nedrivningspuljen bliver til ressourcer i stedet for affald.

Thisted Kommune og Milva har officielt indgået en ambitiøs rammeaftale om miljø- og ressourcekortlægning af ejendomme fra nedrivningspuljen. Aftalen mellem Thisted Kommune og Milva løber over en periode på fire år fra 2023.

Thisted Kommune har, som andre mindre kommuner, udfordringer med faldefærdige og farlige ejendomme, der skal fjernes via den såkaldte nedrivningspulje. Derfor har kommunen valgt at skrue op for ambitionerne og ressourcekortlægge samtlige nedrivningsejendomme i forbindelse med den lovpligtige miljøkortlægning før nedrivning.

“Vi skal være med til den grønne omstilling. Blandt andet ved at genanvende de ressourcer, der er i bygninger, vi river ned," udtaler projektleder i Byg og Byfornyelse i Thisted Kommune, Rene Melgaard Nielsen.

Kommunen har en plan om at arbejde langsigtet og ville med aftalen sikre sig at være på forkant med ny, skærpet lovgivning og cirkulære initiativer.

Efterspørgsel efter ressourcer

 "Lokale entreprenører har et stykke tid efterspurgt tilgangen (med miljø- og ressourcekortlægning af hele bygningsmassen, red). De kan se materialer, der kan genanvendes. Men borgere har faktisk også henvendt sig til os. De har for eksempel kig på konkrete byggematerialer i bygninger, de har set eller hørt, at vi skal rive ned. Så efterspørgslen er jo begyndt at pible frem," fortæller projektleder, Rene Melgaard Nielsen:

 

"Miljø- og ressourcekortlægningen af bygningerne viser, hvordan det kan lade sig gøre. Viljen er her. De vil jo gerne”

Vil du vide mere?
Så kontakt
Tue Holdensen
Direktør og Seniorrådgiver
51 91 77 77
Tue@milva.dk

Læs også

No items found.