Producentgaranti: Nyt samarbejde mellem Milva og Steni

Milva har indgået et samarbejde med Steni, der som en af de første producenter, giver producentgaranti på direkte genbrug via den data og dokumentation, som Milva leverer.


I dag er dialogen om genbrug fyldt med store risici, og bl.a. er bygherreleverancer nødvendige for at materialer bliver genbrugt og ikke kun genanvendt. For at vi kan skalere fra pilotprojekter med bygherreleverancer til vedvarende genbrug er garanti og gencertificering et nøgleelement. Producenten har kendskab til materialerne og deres genbrugspotentiale.

Derfor er vi glade for at have indgået et samarbejde med Steni. Som en af de første producenter, giver Steni producentgaranti på direkte genbrug via den data og dokumentation, som Milva leverer. Det betyder, at bygherre og rådgivers risiko minimeres, og det gør det nemmere og sikrere at genbruge Steni’s produkter.

"Stenipladerne kan og skal genbruges, når den aktuelle brugscyklus stopper. De 30-50 år gamle Steniplader, som nedtages, har stadig lang restlevetid. Disse kan gencertificeres og opsættes med en ny 15 års garanti," udtaler Bæredygtighedschef hos Steni, Claus Bøgeskov, som ser de miljø- og forretningsmæssige muligheder, der ligger i direkte genbrug gennem Milva:

"Stor tak til hele teamet omkring Milva for at række ud. Ud over at I har effektiviseret miljøscreening og kortlægning, så har I gjort det lettere for alle parter med interesse i cirkulær økonomi at overskue genbrugsegnethed på de eksisterende produkter. En uvurderlig indsats på vejen mod bedre udnyttelse af vores eksisterende indbyggede resurser."

"Vi glæder os til at bidrage til den cirkulære økonomi"

Flere producentsamarbejder på tegnebrættet

Milva arbejder målrettet med at skabe datasættet over den eksisterende bygningsmasse og dermed give bygherre og rådgivere indsigt i, hvad mulighederne er udover nedrivning. Samarbejdet med Steni og muligheden for gencertificering er en af de mange muligheder, Milva-data giver.

Samarbejdet med Steni bliver også det første i rækken, hvor producenten bliver direkte integreret i Milva-platformen.

Vil du vide mere?
Så kontakt
Tim Tolman
Seniorrådgiver & forretningsudvikler
40 60 50 16
tto@milva.dk

Læs også